Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

TERUGVOER NA DIE AJV VAN BOLAND TWEEKAMP WAT GEHOU WAS OP 27 MEI 2022 IN WELLINGTON

Die vergadering was goed bygewoon deur 75 Bolanders wat lekker saam gekuier het voor en na die amptelike verrigtinge.

Tydens die vergadering is besluit dat affiliasiegelde vir indiwidue in die volgende seisoen R200 per altleet sal wees en R250 per skool.

Die finansiële verslag en die  jaarverslag van die voorsitter is so aanvaar. Die jaarverslag en die notule van die vergadering  sal op die webwerf geplaas word.

Tydens die vergadering is erkenning vir goeie prestasies deur die seisoen aan die volgende deelnemers/skole gegee:-

Beste vordering dogters/dames

 • Rouxlé Kotze. O/9 Dogter van die Laerskool Olifansvallei.

Beste vordering seuns/mans

 • Matthys Potgieter. O/9 Seuns van die Laerskool Paarl Gimnasium.

Beste O/17 Seuns Span

 • Hoër Jongenskool Paarl -  wat verteenwoordig was deur Christi Engelbrecht, Christiaan Hatting en  Zian Naude.

Beste Laerskole span

 • Laerskool Olifantsvallei.

Meeste punte in seisoen behaal

 • Mariaan Malan  15,333.

Beste Atlete van die2021/22 seisoen

 • Junior Victor Ludorum           - Schalk Meiring – Laerskool Boys High
 • Junior Victrix Ludorum           -  Mieke Burger – Laerskool Paarl Gimnasium
 • Senior Victor Ludorum           -  Kailen Kotze  - Hoërskool Swartland
 • Senior Victrix Ludorum           -  Lara Botha – Hoër Meisieskool Paarl
 • Veterane Victor Ludorum -  Gareth Haarhoff  - Paarl
 • Veterane Victrix Ludorum -  Ilse Beukman - Bonnievale

Bes verteenwoordigende skool –Beste Tweekamp skool

 • Laerskool Paarl Gimnasium met 329,598 punte  en 34 atlete.

Ere Kleure

 • Niel Büchner - Wellington
 • Kailen Kotze – Hoërskool Swartland
 • Dieter Naude – Laerskool Courtrai

Erkenning word aan Bolanders gegee  wat al aan meer as 10 SA Kampioen-skappe deelgeneem het.

Sedert Boland Tweekamp se bestaan het nog net 11 dié prestasie behaal waarvan 8 by die vergadering teenwoordig was.

 • Suzaan Broodryk – 10
 • Marie van der Merwe (Briers-Louw) - 10
 • Eben Kruger -10
 • Burger Symington – 12
 • Liezel Wessels – 12
 • Mariaan Malan -13
 • Coenie Slabbert – 13
 • Coenie van Vuuren – 34

Die volgende Bolanders kon ongelukkig nie teenwoordig gewees  het nie:-

 • Heleen Malan - 10
 • Annereen Malan – 11
 • Ilse Beukman – 16

VERKIESING VAN BESTUUR

Die volgende bestuur word verkies vir die 2022/23 seisoen:-

 • Voorsitter – Len Symington
 • Onder- Voorsitter – Dirk Malan
 • Tesourier – Coenie Slabbert
 • Sekretaresse – Mariana Symington

Gewone Lede :

 • Coenie van Vuuren
 • Mariaan Malan
 • Marli Slabbert
 • Surien vanListenborg
 • JT Burger
 • Annelie Wessels

 

 

 

 

L Symington

Go to top