Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

21 April 2022

Beste Tweekampers,

JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING 2021/22

Ons was bevoorreg om die afgelope jaar weer Tweekamp aan die gang te kon kry. Ons moet egter die jaar afsluit en beplan vir die nuwe jaar.

Die kennisgewing, agenda en ander dokumente vir ons Algemene Jaarvergadering op 27 Mei 2022 is ook  op die webwerf.  Ons is dankbaar dat ons weer die vergadering sal kan hou soos in die verlede. Die verrigtinge sal begin met die vergadering, dan sal erkenning aan die presteerders van die seisoen gegee word en dan sal ons na die tyd lekker saam kuier en iets ligs eet.

Die vergadering sal in Wellington op die perseel van Paarl-Vallei Botteleringsmaatskappy (waar die  prysuitdeling en funksie in 2017  gehou was na die SA Kampioenskappe). ’n Pin sal aan die gestuur word wat aandui dat hulle die vergadering gaan bywoon.

Laat weet asseblief vir Mariana Symington by 082 807 5887 voor Maandag   23 Mei 2022  of u die vergadering gaan bywoon sodat ons die nodige reëlings kan tref.  Almal wat die vergadering gaan bywoon moet asseblief hulle maskers ook saam bring. Onthou ons benodig ‘n kworum van 15 lede  vir die vergadering.

Alle bestaande bestuurslede behalwe Marie van der Merwe is weer beskikbaar. Na aanleiding hiervan het ons dan ’n opening op die bestuur. Ons sal dit dan uiteraard baie waardeer indien ons nominasies hiervoor kan kry. Soos almal weet was Marie een van ons voorvatters tydens die aanbied van ons liga byeenkomste en gaan ons haar baie mis. Ek wil haar dan baie bedank vir al die jare wat sy as ’n atleet deelgeneem het en vir die tyd wat sy op die komitee gedien het. 

Ons het mense nodig om op die komitee te dien om te verseker dat ons Tweekamp in die Boland volhoubaar kan beoefen. Indien u bereid is om op die komitee te dien of van iemand weet wat bereid is, kontak my asseblief of gebruik die aangehegte nominasie dokument om dit te doen.

Tweekamp groete

Len Symington

Voorsitter

Go to top