Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

Jaarlikse Algemene Vergadering van Boland Tweekamp

 Hiermee word kennis gegee dat die Jaarlikse Algemene Vergadering van die vereniging vir 2021/22 gehou sal word op Vrydag 27 Mei 2022 om 18h00 vir 18h30. Dit sal in Wellington gehou word by die perseel van Paarl-Vallei Botteleringsmaatskappy (waar die 2017 prysuitdeling en funksie was met die SA’s).  Die pin hiervoor sal aan die mense gestuur word wat aandui dat hulle die vergadering gaan bywoon.

 1. Alle mosies wat op die Jaarlikse Algemene Vergadering bespreek moet word, moet skriftelik per  e-pos aan  symingtonl@pvbm.co.za gestuur word nie later as Dinsdag 17 Mei 2022.
 1. Die volgende lede het stemreg by die vergadering (indien dit nodig sou wees):-
  • Een ouer van elke geaffilieerde junior atleet
  • Elke geaffilieerde senior en veterane-groep atleet
  • Een verteenwoordiger van elke geaffilieerde skool
 1. Nominasies vir die bestuur moet ook skriftelik per e-pos gestuur word na bogenoemde nommer/adres nie later nie as Dinsdag 17 Mei 2022. Nominasies moet ook deur die genomineerde en ‘n sekondant onderteken wees.  Enige stemgeregtigde of iemand wat ‘n bydrae tot die bevordering van Tweekamp kan maak, kan genomineer word. Daar gaan een opening wees met die dat Marie van der Merwe nie kan voortgaan nie.
 1. Die agenda van die vergadering is soos volg:-
 2. Verwelkoming.
 3. Presensielys.
 4. Bevestiging van afgevaardigdes se geloofsbriewe.
 5. Lees van die kennisgewing wat die Jaarlikse Algemene Vergadering vir 2022 belê.
 6. Voorlegging en bekragtiging van die notule van die vorige AJV.
 7. Voorlegging, bespreking en aanvaarding van die Voorsitter se jaarverslag
 8. Voorlegging, bespreking en aanvaarding van die finansiële verslag.
 9. Bespreking van mosies ontvang.
 10. Bekendmaking van die uitstaande atlete van die afgelope seisoen.
 11. Verkiesing/bevestiging van ‘n Bestuur vir die volgende jaar.
 12. Afsluiting.

 

U teenwoordigheid en samewerking sal opreg waardeer word.

 

Tweekamp groete,

 

Mariana Symington

21 April 2022

 

Go to top