Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

ALGEMENE JAARVERGADERING VAN BOLAND TWEEKAMP – 2022

 

Nominasies vir bestuurslede -  Boland Tweekamp vir die jaar 2022/2023

                                                                                                                                                                                       Plaas u naam en handtekening hier asseblief.

Posisie

Naam van genomineerde

Skool of Ouer van

Aanvaarding

Sekondant

Voorsteller

 

Voorsitter

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder Voorsitter

 

 

 

 

 

 

Tesourier

 

 

 

 

 

 

Sekretaris/esse

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

Addisionele lid

 

 

 

 

 

 

 

E-Pos aan symingtonl@pvbm.co.za teen  17 Mei 2022.

Go to top